Dé business coach voor ondernemers.

 • 15 jaar life & business coach
 • 15.000+ coach gesprekken
 • Resultaat gericht
 • Geen zweverig of goeroe gedoe
 • Op maat gemaakt coach programma
 • 30 jaar ondernemer
 • Eerlijk
 • Confronterend
 • Creatief
 • Humor wanneer het kan

Lifecoach Rotterdam

Lifecoach Rotterdam richt zich op ondernemers en particulieren die persoonlijk en zakelijk willen groeien, meer geluk en succes willen ervaren. Mensen willen vaak groeien in leiderschap, assertiever zijn, beter in grenzen aangeven, met stress leren omgaan, beter en duidelijker willen communiceren. Maar ook beter worden in time en agenda management, leren om nee te zeggen en meer zelfvertrouwen te hebben. Maar ook om meer een visie te ontwikkelen op de toekomst voor jezelf en je bedrijf om zo weloverwogen beslissingen te nemen.

Persoonlijke en zakelijke ontwikkeling voor meer groei en geluk.

Onze klanten willen geen zweverig gedoe maar resultaatgerichte coaching, ze willen het resultaat terugzien in hun leven en bedrijf.
Wij coachen ondernemers om meer aan hun bedrijf te werken dan in hun bedrijf te werken. Zo zal, in combinatie met een goed plan en wel overwogen beslissingen, het bedrijf beter gaan “lopen” en hierdoor zal er meer groei en omzet komen.
Maar dit geldt natuurlijk ook als je als mens tegen “problemen” of uitdagingen aan loopt, op het moment dat je hier anders naar leert kijken dan kan je er ook op een andere manier mee omgaan. En komen er dus ook andere resultaten.

Daarom zeggen wij ook;

Zie coaching niet als een kostenpost maar als een investering in jezelf en je bedrijfwant als jij niet in jezelf of je bedrijf investeert, wie dan wel?

Lifecoach Rotterdam is er voor

Ondernemers / Business coach

Kijken naar waar jij als ondernemer tegen aanloopt en welke rol jij hierin vervult en welk effecten dit heeft op de resultaten van het bedrijf en op het personeel. Hoe kunnen beter georganiseerde processen, een duidelijke visie, een plan, meer structuur en duidelijkheid voor het personeel en de klant leiden tot meer omzet. Als het personeel beter op elkaar is ingespeeld en duidelijke taken heeft en de eigenaar of leidinggevende ook echt leiding geeft dan leidt dit tot meer succes.

Lifecoach Rotterdam is er voor

Persoonlijk / Lifecoach

Persoonlijke groei en ontwikkeling door objectief en kritisch te kijken naar je functioneren en hoe dit anders kan of moet. Zowel in je persoonlijke en zakelijke leven. Hierdoor ontstaat er persoonlijke groei en kan je meer uit je leven halen. Tijdens een coach traject krijg je meer inzicht in je kwaliteiten, drijfveren, je valkuilen en je (onbewuste) overtuigingen. Deze nieuwe inzichten geven je meer zelfkennis, je weet je beter wie je bent, wat je wil en wat je kwaliteiten zijn. Door deze nieuwe inzichten zal je sneller jouw persoonlijke doelen behalen.

Je bent niet voor niks op mijn website, je zoekt een coach of mentor omdat:

Je loopt vast, je zit niet lekker in je vel, haalt niet uit jezelf en of je bedrijf wat er in zit.

Ik ben Jip Rietbergen, fulltime coach en eigenaar van Lifecoach Rotterdam. In mijn werk richt ik mij vooral op het coachen van andere ondernemers. Dat doe ik omdat ik als coach al 22 jaar werkervaring heb, maar als ondernemer al 27 jaar. In die tijd heb ik duizenden coachgesprekken gevoerd, met heel veel verschillende ondernemers. Ik help ondernemers die resultaatgerichte coaching willen, om zich op persoonlijk of zakelijk vlak verder te kunnen ontwikkelen. Vaak krijg ik coachvragen op het gebied van leiderschap, over het tonen van meer assertiviteit, meer zelfvertrouwen, duidelijke communicatie, aangeven van grenzen en verminderen van stress.

Wat houdt coaching in?

Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag door:

 • bewustwording en persoonlijke groei
 • het vergroten van zelfvertrouwen en
 • het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden

Coach en coachee nemen ieder hun eigen verantwoordelijkheid voor het ontwikkel proces.

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. De gecoachte leert van de gesprekken, nieuwe inzichten en de coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces. Binnen het coachingstraject worden de doelen vooraf bepaald. Het doel van coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit en professionele bekwaamheid van de coachee.

Kenmerkend voor een coachingstraject is dat de coach door de coachee wordt uitgezocht. De cliënt bepaalt het doel: de coach stelt vragen, confronteert, geeft nieuwe inzichten en voegt waar nodig kennis toe. De klant blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar beslissingen.

Waar wacht je nog op?

Je wilt persoonlijk en of zakelijk meer succes?

Vraag & Antwoord

De meeste gestelde vragen voor u beantwoord

Wat kost coaching?

Lifecoach Rotterdam werkt alleen met coaching trajecten van 5 of 10 gesprekken. Wij rekenen € 190,- ex btw voor 2 uur voor particulieren, 950,- ex btw voor 5 gesprekken.

Wij rekenen € 300,- ex btw voor 2 uur voor ondernemers en bedrijven, dus 1500,- ex btw voor 5 gesprekken.

Als duidelijk is dat u de kosten volledig hebt gemaakt voor de zakelijkebelangen van uw onderneming, accepteren wij de kosten als aftrekpost. (bron: Belastingdienst)

Als je ondernemer bent dan hangt de continuïteit van je bedrijf en alle aspecten van de bedrijfsvoering komen op jou als ondernemer aan. Dan is het bijvoorbeeld belangrijk dat je goed kunt omgaan met stress, dat je een leider bent, een visie hebt, duidelijk communiceert zodat je bedrijf goed loopt. Jouw persoonlijk functioneren als ondernemer is dus cruciaal voor je bedrijfsvoering.

Een coachtraject draagt hier in belangrijke mate aan bij en daarom kun je de kosten hiervan opvoeren. Diverse bedrijven nemen de kosten van coaching voor hun medewerkers op zich. Bij particulieren willen verzekeraars en/of werkgevers de kosten soms gedeeltelijk of volledig op zich nemen.

Wie coachen jullie?

Onze klanten zijn ondernemers en soms particulieren die persoonlijk of zakelijk willen groeien en het resultaat daarvan terug willen zien in hun bedrijf en leven.

De ondernemers hebben vaak een uitdaging die te maken heeft met leiderschap, doelen stellen, communicatie, assertiviteit, stress of grenzen aan geven. In het bedrijf of onderneming zit veel potentie maar het komt er niet uit omdat je als ondernemer niet duidelijk bent of weinig zelfvertrouwen hebt. Met een duidelijker actieplan, duidelijke taken verdeling en evaluatiegesprekken met het personeel kan er een verbeteringsproces worden ingezet. Wat zal leiden tot nieuwe energie in de organisatie en dus andere (lees, betere) resultaten.

Particulieren willen vaak meer persoonlijke en zakelijke ontwikkeling omdat ze in hun zakelijke of privé leven tegen bepaalde problemen of uitdagingen aan lopen. De problemen of uitdagingen kunnen van alles zijn; persoonlijk leiderschap, communicatie, assertiviteit, stress of grenzen aan geven. Maar ook veel problemen ervaren in zowel privé als zakelijk relaties, problemen uit je jeugd, laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, alcohol of drugsproblemen. Of de zogenoemde dertigers- en veertigers dilemma’s.

Particulieren willen soms meer uit hun succesvolle carrière halen of zijn juist op zoek naar een volgende stap in hun carrière.

Hoezo werken jullie alleen met coaching trajecten?

Wij werken alleen maar met coaching trajecten om een aantal redenen; Commitment vanuit degene die wij coachen, je wilt echt wat veranderen en neem jezelf en je coach vraag serieus.

Je geeft ons doormiddel van 5 of 10 gesprekken ook de tijd om een resultaat met de klant te behalen.

Hoe gaat een gratis kennismakingsgesprek in zijn werk?

Mail, app of bel mij en we maken een afspraak en dan hebben we een gesprek. Zo een kennismakingsgesprek duurt meestal een uur.

Op basis van het gesprek maak ik een gratis coachvoorstel en dat mail ik naar je, als je dan aan de slag wilt dan gaan we starten. Wil je niks met mijn coachvoorstel, ook goed.

Ik vind het belangrijk om aan te geven dat het kennismakingsgesprek altijd geheel vrijblijvend en kosteloos is.

Wat willen de mensen die jullie coachen bereiken?

Dit heeft vaak te maken met: Meer persoonlijk leiderschap, betere of duidelijke communicatie, vergroten van assertiviteit, minder stress of eerder je grenzen aan geven.

Maar ook het zelfvertrouwen vergroten, zakelijker worden, leren leiding te geven of te nemen, goed met personeel om gaan, opkomen voor jezelf, bewustere keuzes maken. Maar ook meer visie ontwikkelen voor je bedrijf of je leven. Beter worden in agenda management, prioriteiten stellen, balans tussen werk en vrije tijd herstellen, alcohol- en drugsproblemen, leren denken in mogelijkheden/kansen.

Maar ook conflicten leren beheersen, omgaan met teleurstellingen, burn-out problematiek, omgaan met stress, loopbaan vragen. Om maar wat te noemen.

Waarom willen mensen coaching?

Mensen willen een coach omdat ze persoonlijk of zakelijk iets willen veranderen of verbeteren. Bij sommige mensen of situaties is het heel duidelijk wat iemand wil veranderen maar soms ook niet en dan moet je samen op zoek. Iemand heeft bijvoorbeeld een goed lopende onderneming of baan, een fijne relatie maar is ergens toch niet helemaal gelukkig.

Wij merken dat mensen het dan heel fijn vinden om met een onafhankelijke professional te praten, te sparren, te onderzoeken en oplossingen te bedenken. Sommige mensen maken zichzelf dingen wijs waardoor ze zich beperken in hun persoonlijke of zakelijkeontwikkeling. Dit is een beperkende overtuiging. Door samen naar jouw gedrag en gedachten te “kijken” kunnen we onderzoeken waar dit vandaan komt, en of dit terecht is of slechts een aanname. Door meer inzicht in je eigen gedrag en gedachten te krijgen ontstaat er meer rust en geluk, en zie je vaak snel weer meer perspectief in je leven.

Waar coachen jullie je klanten, op kantoor of thuis?

Wij coachen waar de klant het wil; thuis, op de zaak of bij ons.

Hoe lang werken je al als coach?

Als coach heeft Jip Rietbergen meer dan 22 jaar ervaring, 12 jaar als zelfstandig life & business Coach en voorheen 10 jaar bij Bouman GGZ, nu Antes gewerkt. Als coach heb ik 22 jaar ervaring, heb ik duizenden coach gesprekken gevoerd met heel veel verschillende ondernemers.

Al 12 jaar laat ik ondernemers op een andere manier naar zichzelf en hun bedrijf kijken want de groei van een bedrijf stagneert als de ondernemer zelf stagneert. Daarom kan een onderneming alleen verder groeien als de ondernemer zelf ook persoonlijk en zakelijk groeit. Sinds 12 jaar werkt hij als zelfstandig coach met ondernemers en wordt hij tevens ingehuurd door bedrijven als Talpa, Rabobank, Coachpoint en Buzinezzclub.

Jip is zelf al 28 jaar ondernemer.

Hoe komen klanten bij jullie terecht en wat is de procedure?

Wij krijgen klanten via de website, coachfinder, een doorverwijzing van een psycholoog via linkedin of via ons netwerk.

Mensen mailen of bellen en vervolgens maken we een afspraak, hierop volgt een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

En daaropvolgende komt er een coachvoorstel en dit is altijd vrijblijvend. Als er een wederzijdse klik is en we hebben beide (klant en coach) het gevoel dat we met coaching iets kunnen bereiken gaan we starten.

Dus bel of mail gerust: 06-23239822 of info@lifecoach-rotterdam.nl

Hoe pak je een coach traject aan?

Naar aanleiding van het kennismakingsgesprek maakt ik een coach voorstel en als de klant het eens is met dit voorstel gaan we vanuit dat voorstel aan de slag.

Ik wil jou zo goed mogelijk leren kennen en veel over de situatie praten zodat we goed en volledig beeld kunnen vormen van jouw situatie.

Op basis daarvan bepalen we samen de doelen en zetten deze op papier zodat we hier gericht aan kunnen gaan werken. Dit kan in de frequentie die de klant prettig vind; één keer per week of twee keer per maand. Tussentijds vind ik het ook heel belangrijk om te evalueren. Kijken of we verandering zien en de juiste route bewandelen of moeten aanpassen.

Coachen jullie alleen in Rotterdam?

Nee in Rotterdam en de randstad; Den Haag, Utrecht, Dordrecht, Het gooi, Amsterdam en alles er tussen.

Recente artikelen

Succesvol zijn is meer dan veel geld hebben!

Succesvol zijn is meer dan veel geld hebben. Ik zie veel vooral vaak jonge ondernemers succes afmeten aan het hebben van veel geld. Als in, als je veel geld hebt of verdiend, dan ben je succesvol. Ik ben het daar niet mee eens. Geld is een onderdeel van succes. Succes...

Lees meer

Ondernemers onzekerheid. Twijfel.

Ondernemers onzekerheid. Twijfel. Is mijn werk of product wel goed genoeg? Is mijn bedrijf wel goed of succesvol genoeg? Ben ik als ondernemer wel goed genoeg? Veel ondernemers hebben regelmatig deze gedachten. Ondernemers twijfel. Onzekerheid. Ook ondernemers, die...

Lees meer

Neem geheel vrijblijvend contact op

Heb je vragen, of wil je misschien direct beginnen?
Neem contact met mij op via info@lifecoach-rotterdam.nl

Contactgegevens

06-23 23 98 22
info@lifecoach-rotterdam.nl

Adres

Catharina van Zoelenstraat 49
3034 SW Rotterdam

Openingstijden

08:30 uur tot 18:00 uur